Podkladové materiály 15. ZMČ ze dne 20. 3. 2017

Číslo materiálu Název
1 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016
2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 16.
3 Návrh na finanční vypořádání se spoluvlastníky nemovitostí, domu č. p. 1083, k. ú. Strašnice a pozemků parc. č. 212/1, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 213, zahrada, vše k. ú. Strašnice
4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 159/20, v ulici U Vršovického nádraží 159/12, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
6 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 231 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229
7 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Strašnice
8 Návrh záměru na realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice
9 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
9 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů