Prohlášení o přístupnosti

Webový portál MČ Praha 10 www.praha10.cz (dále jen „Portál“) je řešen tak, aby splňoval zásady přístupnosti v souladu se zákonem 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.
 

Pro popis všech informací na Portálu je použit značkovací jazyk XHTML, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Téměř všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.
Některé aplikace na Portálu pro své fungování vyžadují podporu zásuvných modulů, javascriptu nebo cookies.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • DOC, XLS, PPT, RTF – pro prohlížení těchto typů souborů lze využít např. LibreOffice nebo OpenOffice, které lze stáhnout na stránkách openoffice.cz.
  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně některé z Open Standard prohlížečů, které najdete na stránkách www.pdfreaders.org.
  • ZIP, RAR – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Pokud dekomprimaci daného typu souboru nepodporuje přímo váš operační systém, na internetu je dostupné velké množství SW, které dokáže tyto formáty dekomprimovat.

Kontaktní údaje na webmastera

Veškeré svoje postřehy, připomínky, náměty, dotazy a problémy relevantní k těmto webovým stránkám a jejich obsahu, můžete zaslat správci Portálu na e-mailovou adresu webmaster@praha10.cz.

Kontaktní údaje na pracovníky informačního centra MČ Praha 10

Pokud budete mít problém nalézt nebo zobrazit na Portálu jakoukoliv informaci, můžete se také obrátit na Informační kancelář úřadu městské části.