Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 157 z 157První   Předchozí   148  149  150  151  152  153  154  155  156  [157]  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
10.12.2014 28 23 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů schvalen Rada
10.12.2014 29 23 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí s Mateřskou školou, Praha 10, Omská 6/1354, příspěvkovou organizací schvalen Rada
10.12.2014 30 23 k návrhu na uzavření smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Základní školou, Praha 10, Břečťanová 6/2919 a Mateřskou školou, Praha 10, Mládežnická 1/3078 schvalen Rada
10.12.2014 31 23 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 982 ze dne 18. 9. 2013 k návrhu na dobrovolnou správu kapličky a pozemku parc. č. 2751, v k. ú. Strašnice, v ulici Novostrašnická schvalen Rada
10.12.2014 32 23 k návrhu na uzavření smluv o nájmu služebních bytů schvalen Rada
10.12.2014 33 23 k návrhu na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor v Základní škole Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 schvalen Rada
10.12.2014 34 23 k návrhu na prodloužení termínu pro předložení právní analýzy a možného řešení problematiky pozemků ve správě MČ Praha 10, na kterých se nacházejí stavby ve vlastnictví třetí osoby a staveb ve správě MČ Praha 10 na pozemcích jiného vlastníka schvalen Rada
10.12.2014 35 23 k návrh na schválení Smlouvy o právu provést stavbu: Obnova veřejného osvětlení – výměna 12 stožárů (včetně stávající kabelové sítě), na pozemku parc. č. 806/512, k. ú. Malešice a parc. č. 2244/185, k. ú. Strašnice, pro společnost CPI – Real Estate, a. s. schvalen Rada
10.12.2014 36 23 k žádosti o prodloužení termínu uloženého usnesením RMČ č. 134 ze dne 5. 3. 2014 k informaci o provozu a hospodaření LDN Vršovice, p. o., za III. čtvrtletí 2014 schvalen Rada
10.12.2014 37 23 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Rada
10.12.2014 38 23 k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2015 schvalen Rada
10.12.2014 39 23 k návrhu na volbu tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Rada
10.12.2014 40 23 k návrhu na jmenování tajemníků komisí Rady městské části Praha 10 schvalen Rada
10.12.2014 41 23 k návrhu na pověření Ing. Martina Slavíka, tajemníka ÚMČ Praha 10 k jednání ve veškerých záležitostech spojených s přidělenou kompetencí v samostatné působnosti městské části Praha 10 schvalen Rada
10.12.2014 1 23 k návrhu Jednacího řádu Rady městské části Praha 10 schvalen Rada
10.12.2014 2 23 ke zprávě o veřejném pořádku na území MČ Praha 10 schvalen Rada
10.12.2014 3 23 k návrhu na zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2014, kde subjektem hospodaření je městská část Praha 10 nebo právnická osoba zřízená nebo založená městskou částí Praha 10 schvalen Rada
10.12.2014 4 23 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0052 – EU– podpora nezaměstnaných 50+ schvalen Rada
10.12.2014 5 23 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0011 - Územní rozvoj a v odvětví 0021 - Životní prostředí schvalen Rada
10.12.2014 6 23 k návrhu na pověření oddávajících z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, návrh na stanovení práva členů Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech, schvalen Rada
10.12.2014 7 23 k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2014 spravovaného Centrem SOP v Praze 10, p. o. schvalen Rada
10.12.2014 8 23 k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením RMČ č. 1057 ze dne 16. 10. 2013 k návrhu na realizaci nákupu volného interiéru do domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vršovický zámeček schvalen Rada
10.12.2014 9 23 k žádosti o prodloužení termínu uloženého usnesením RMČ č. 138 ze dne 5. 3. 2014 k informaci o provozu a hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., za III. čtvrtletí 2014 schvalen Rada
10.12.2014 10 23 k návrhu na zřízení komisí a jmenování předsedů komisí Rady městské části Praha 10 schvalen Rada
10.12.2014 11 23 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 – Školství, odměny schvalen Rada
10.12.2014 12 23 k návrhu na použití nepřevzatých poukázek čerpaných z UZ 98 v ZŠ schvalen Rada
10.12.2014 13 23 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám MŠ zřízených MČ Praha 10 schvalen Rada
10.12.2014 14 23 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu a na čerpání investičního fondu u p. o. zřízených MČ Praha 10 schvalen Rada
10.12.2014 15 23 k návrhu na rozdělení dotace v odvětví 0093 - OP LZZ – Zavedení centrální administrace a řízení projektů na MČ Praha 10 ( RO 2127) schvalen Rada
10.12.2014 16 23 k návrhu na rozdělení dotace v odvětví 0094 - OP LZZ – Profi úřad-modernizací řízení lidských zdrojů k vyšší efektivitě a zkvalitnění služeb poskytovaných MČ Praha 10 (RO 2127) schvalen Rada
10.12.2014 17 23 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství schvalen Rada
10.12.2014 18 23 k informaci o změně platové třídy ředitele ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6, Mgr. Miroslava Buchara schvalen Rada
10.12.2014 19 23 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území MČ Praha 10“ schvalen Rada
10.12.2014 20 23 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě na provádění stavebních prací na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu MŠ Na Sychrově“ schvalen Rada
10.12.2014 21 23 k návrhu na uzavření smluv na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu schvalen Rada
10.12.2014 22 23 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 – Správa majetku pro rok 2014 schvalen Rada
10.12.2014 42 23 k návrhu na úpravu organizační struktury Kanceláře starostky (KS) ÚMČ Praha 10 schvalen Rada
Strana 157 z 157První   Předchozí   148  149  150  151  152  153  154  155  156  [157]  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30