Úřad přátelský podnikatelům

Logo OPPK Logo města Prahy Logo EU  

Číslo projektu

CZ.2.16/3.2.00/ 21068

Termín realizace projektu

1. 2. 2009 – 28. 2. 2010

Poskytovatel dotace

MHMP, program OPPK 

Částka dotace pro Prahu 10

10 929 386,59 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. „PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI“

Projekt spadá pod Prioritní osu 3 – Inovace a podnikání, oblast podpory 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo zlepšit prostředí, v němž podnikatelé jednají s úředníky, a rozšířit celkové poskytování dalších služeb podnikatelům. Byl zaveden vyvolávací systém, který umožňuje rezervaci návštěvy předem prostřednictvím internetu i pomocí SMS.

Okruh poskytovaných služeb a informací byl rovněž rozšířen o instalaci tzv. informačních kiosků s možností nahlédnout do živnostenského a obchodního rejstříku, s předvolbami na strategické úřady, apod. Pořídili jsme nové vybavení chodby i kancelářských prostor, byla vybudována nová recepce, pořídily se nápojové automaty zejména na kávu a chlazené nápoje a bylo vybudováno WC pro veřejnost.

Výstupy projektu:

Roční návštěvnost živnostenského úřadu je 14 389 osob. Průměrná čekací doba na obsloužení je 4 minuty 14 sekund. Vznikly 2 informační kiosky.