Czech POINT v Praze 10

Logo Czech POINT

Pracoviště Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projekt, který má zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Systém poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě a prakticky na počkání, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné zde získat ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů: z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.

Kde a kdy nás navštívit

Adresa pracovitě:
Pracoviště Czech POINTu je umístěno v informační kanceláři úřadu, na adrese Vinohradská 3218/169.

Provozní doba

Co služba nabízí

Seznam aktuálních služeb, které Czech POINT nabízí, naleznete na webových stránkách provozovaných Ministerstvem vnitra ČR.

 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • CzechPOINT@office
 • Datové schránky
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Úschovna systému Czech POINT
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z Veřejných rejstříků
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Základní registry
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

Jak postupovat

Před tím než půjdete na pracoviště Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.