Otázky a odpovědi

 • Kolik stojí vydání občanského průkazu?

  První vydání a vydání z důvodu konce platnosti OP je zdarma, v jiných případech (ztráta, poškození, zápis nepovinných údajů – např. titul) zaplatíte 100 Kč.
  Vydání občanského průkazu pro dítě mladší 15 let je za poplatek 50 Kč.
   
  Pokud žádáte o občanský průkaz s kontaktním čipem zaplatíte 500 Kč.
 • Kam mohu cestovat pouze s občanským průkazem, bez cestovního pasu?

  Aktuální informace o tom, kam můžete cestovat pouze na občanský průkaz naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí: http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/podminky_vycestovani_z_cr/index.html

   

   
 • Kam psa přihlásit do evidence a kde platit poplatek v případě, že držitel psa pobývá nebo pes je chován jinde, než je trvalé bydliště držitele psa?

  Poplatek je placen vždy na úřadu příslušném podle místa trvalého bydliště majitele psa, bez ohledu na to, že je pes fyzicky chován na jiném místě.
 • Má člen volební okrskové komise nárok na pracovní volno a náhradu mzdy?

  Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele (jedná se o úkon v obecném zájmu). Zaměstnavatel pak může případné finanční nároky uplatnit na úřadě.
 • Jaká jsou aktuálně volná místa na Úřadu MČ Praha 10?

  Úřad MČ Praha 10 přehled volných míst uvádí na své úřední desce a na své webové stránce v záložce volná pracovní místa.
 • K čemu je vlastně rodný list?

  Do dosažení 15 let a vydání občanského průkazu slouží rodný list jako hlavní osobní doklad.
 • Jak dlouhou dobu mám na vyzvednutí řidičského průkazu?

  Vystavený řidičský průkaz je možné si na pracovišti registru řidičů vyzvednout po celou dobu platnosti průkazu (tj. až 10 let).

 • Mohu požádat o výpis z Rejstříku trestů jiné osoby?

  Pouze v případě, že Vás daná osoba pověřila úředně ověřenou plnou mocí.
 • Je možné podat žádost o řidičský průkaz a vyzvednout jej i v zastoupení?

  Ano, možné to je. K podání žádosti stačí neověřená plná moc, k vyzvednutí už ale musí být úředně ověřená. Dále je nutné, aby formulář obsahoval originál podpisu žadatele.

 • Je povinnost, aby byl pes opatřen evidenční známkou, a hrozí za neopatření nějaké sankce?

  Jakmile je pes přihlášen k místnímu poplatku, je poplatníkovi vydána evidenční známka psa. Opatřit psa touto známkou není povinnost, proto za to nehrozí žádné sankce.
 • Může za mě občanský průkaz vyzvednout někdo jiný?

  Ne, vyzvednutí je možné pouze osobně.
 • Je potřeba k žádosti o pas i průkazová fotografie?

  Ne, při podání žádosti dochází k fotografování až na příslušném pracovišti.

 • Čím se od sebe liší dům s byty zvláštního určení, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem?

  Dům s byty zvláštního určení: Byty v tomto domě jsou malometrážní obecní nájemné byty, vlastníkem je MČ Praha 10. Jsou určené pro bydlení nejen seniorů a zdravotně postižených občanů, ale i těch občanů, kteří žijí osaměle. Tito lidé jsou sice v základních životních úkonech soběstační, jejich zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých úkonů potřebují z důvodu věku ne zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby (pečovatelské služby) a tuto péči nemohou zajistit rodinní příslučníci. Není zde zajištěna 24 hodinová péče. Žadatel by měl být schopen relativní samostatnosti při pobyhu a pobytu v bytě.
   
  Domov pro seniory poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Domov pro seniory poskytuje svým klientům tyto služby: ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a jiné.
   
  Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění (např. osobám se stařeckou nebo Alzheimerovou demencí) a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Prostředí i provoz v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
 • Co je herní jistina?

  Herní jistina je násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny losu.

  Kategorie: Povolení
 • Může za mě vyzvednout pas někdo jiný?

  Ano, vyzvednout pas může pověřená osoba, která se prokáže průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V plné moci musí být uveden důvod, pro který si pas nemůže převzít přímo jeho držitel (musí se jednat o tzv. důvod zvláštního zřetele hodný).

 • Hrozí mi nějaká pokuta/sankce za provedení záboru bez povolení?

  Ano, výše pokuty může být až 500 000 Kč. 

  Kategorie: Žádosti
 • Komu vlastně platím poplatky za svoz odpadu?

  Poplatky za zajištění svozu směsného komunálního odpadu (tj. zajištění nádoby na odpad a její pravidelný vývoz) se platí Magistrátu hl. m. Prahy. Veškeré nadstandardní služby na přání zákazníka jsou pak hrazeny přímo svozové společnosti.

 • Je nutné hlásit úmrtí psa, který byl vedený v evidenci chovatelů psů?

  Ano, úhyn, ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy, nebo další změny související s evidencí chovatelů psů je nutné nahlásit nejpozději do 30 dnů od doby, kdy k hlášené skutečnosti došlo.

 • Kde mám podat žádost o občanský průkaz?

  Na příslušném pracovišti správního obvodu Prahy 1 - 22, většinou se jedná o odbor občansko-správní, popř. odbor evidence obyvatel a osobních dokladů.
 • Kdy mi bude odměna za funkci člena volební okrskové komise vyplacena?

  Zvláštní odměnu pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise příslušný úřad.
Strana 1 z 20První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10