Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Předseda komise: MgA. Olga Škochová Bláhová (VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí)
Tajemník komise: Bc. Martin Bahenský, martin.bahensky@praha10.cz, telefon: 267 093 332

Působnost komise:

 1. je poradním orgánem Rady MČ Praha 10 ve věcech strategického plánování
  a implementace místní Agendy 21;
 2. dbá na kvalitu strategického plánování a řízení;
 3. usiluje o naplňování místní Agendy 21 dle oficiální sady Kritérií MA21s cílem dosáhnout
  v roce 2021 kategorie B;
 4. je seznamována a vyjadřuje se k přípravě, realizaci a vyhodnocování plnění všech komplexních koncepčních dokumentů v rámci Úřadu MČ Praha 10;
 5. je seznamována s přípravou, realizací a výsledky komplexních analytických materiálů, zpracovávanými nebo zadávanými Úřadem MČ Praha 10;
 6. v rámci strategického plánování a řízení spolupracuje s ostatními komisemi Rady MČ Praha 10;
 7. sleduje a vyjadřuje se k procesům zapojování veřejnosti do rozhodování a dbá na jejich kvalitu;
 8. navrhuje témata pro osvětu a participaci veřejnosti v návaznosti na potřeby obyvatel, navrhuje způsob zapojení různých cílových skupin do procesu místní Agenda 21;
 9. je partnerem pro politika a koordinátora programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“;
 10. členy této Komise jsou politici, odborníci, zástupci veřejného, soukromého a neziskového sektoru, příp. další.

Členové komise – odborníci:

 • Bc. Kateřina Vávrová, DiS.
 • Mgr. Laura Pavlíková
 • Bc. Petr Hůlka
 • Ondřej Letocha
 • Michal Vaňáček
 • Mgr. Regína Dlouhá

Termíny, pozvánky i zápisy s jednání KSZM-MA21 jsou průběžně uveřejňovány na speciání podstránce MA21.

 

 

Členové komise

Mgr. Ivana Cabrnochová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Starostové pro Prahu-Zelená pro 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ivana.cabrnochova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Finanční výbor
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Mgr. Tereza Hauffenová,MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: tereza.hauffenova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: viktor.lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Ing. Milan Maršálek

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu , předseda Komise územního rozvoje
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: milan.marsalek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 246
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise územního rozvoje
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Mikuláš Pobuda

Funkce: předseda Výboru sociálního a zdravotního, předseda Komise pro humanitární pomoc Ukrajině
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: mikulas.pobuda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

MgA. Olga Škochová Bláhová

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: olga.skochova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

 

Mohlo by vás také zajímat