Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Předseda Mgr. et Mgr., Bc. Tomáš Janík, PhD. (VLASTA, STAN a KDU-ČSL)
Tajemník Jana Martínková, telefon 267 093 211, email jana.martinkova@praha10.cz
Působnost
 1. je poradním orgánem Rady ve věcech strategického plánování a implementace místní Agendy 21;
 2. dbá na kvalitu strategického plánování a řízení;
 3. usiluje o naplňování udržitelného rozvoje MČ Praha 10 prostřednictvím místní Agendy 21 dle oficiální sady Kritérií MA21 s cílem udržet kategorii B a v tomto volebním období dosáhnout kategorie A;
 4. vyjadřuje se k návrhům odborů úřadu pro zkvalitnění auditů udržitelného rozvoje z roku 2021 na základě doporučení oponentů (expertů);
 5. je seznamována a vyjadřuje se k přípravě, realizaci a vyhodnocování plnění všech komplexních koncepčních dokumentů v rámci Úřadu MČ Praha 10;
 6. monitoruje při tvorbě strategických a koncepčních dokumentů soulad s metodikou pro přípravu veřejných strategií Ministerstva pro místní rozvoj;
 7. je seznamována s přípravou, realizací a výsledky komplexních analytických materiálů, zpracovávanými nebo zadávanými Úřadem MČ Praha 10;
 8. v rámci strategického plánování a řízení spolupracuje s ostatními komisemi Rady;
 9. sleduje a vyjadřuje se k procesům zapojování veřejnosti do rozhodování a dbá na jejich kvalitu;
 10. navrhuje témata pro osvětu a participaci veřejnosti v návaznosti na potřeby obyvatel, navrhuje způsob zapojení různých cílových skupin do procesu místní Agenda 21;
 11. je partnerem pro politika a koordinátora pro místní Agendu 21 a Program Zdravé město;
 12. členy KSZM-MA21 jsou politici, odborníci, zástupci veřejného, soukromého a neziskového sektoru, příp. další;
 13. je otevřenou platformou pro občany Městské části zejména ve věcech výše zmíněných v působnosti komise.
Termíny jednání

05.01.2022 - Pozvánka na jednání (PDF, 490 kB)
08.03.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 490 kB)
20.06.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 490 kB)
05.09.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 490 kB)
10.10.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 480 kB)
07.12.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 170 kB)
31.01.2024 - Pozvánka na jednání (PDF, 170 kB)
13.03.2024 - Pozvánka na jednání (PDF, 200 kB)
03.06.2024 - Pozvánka na jednání (PDF, 170 kB)
02.10.2024
13.11.2024
04.12.2024

Zápisy z jednání

Zápis z jednání dne 05.01.2023 (PDF, 2,8 MB)
Zápis z jednání dne 08.03.2023 (PDF, 500 kB)
Zápis z jednání dne 20.06.2023 (PDF, 4 MB)
Zápis z jednání dne 05.09.2023 (PDF, 3 MB)
Zápis z jednání dne 10.10.2023 (PDF, 4,3 MB)
Zápis z jednání dne 07.12.2023 (PDF, 2 MB)
Zápis z jednání dne 31.01.2024 (PDF, 5,1 MB)
Zápis z jednání dne 13.03.2024 (PDF, 3,8 MB)
Zápis z jednání dne 03.06.2024 (PDF, 6,2 MB)

​Členové komise - odborníci z řad veřejnosti

Mgr. Lucie Loučková, lucie.louckova@praha10.cz

Bc. Kateřina Vávrová, katerina.vavrova@praha10.cz

Bc. Jakub Fraj, jakub.fraj@praha10.cz

Mgr. Karin Marques, karin.marques@praha10.cz

Mgr. Lucie Buchtíková

Mgr. Marek Reimer, marek.reimer@praha10.cz

Ing. arch. et Ing. Lubomír Bača, lubomir.baca@praha10.cz

 

 

Členové komise

Ing. Jarmila Bendová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: jarmila.bendova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 602 220 603
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Finanční výbor
 • Komise pro dopravu
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Mgr. Tereza Hauffenová, MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: tereza.hauffenova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Renata Chmelová

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně výboru pro energetický management
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: renata.chmelova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 022 964
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor pro energetický management
 • Komise pro podporu podnikání
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

RNDr. Tomáš Janík, Ph.D.

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: tomas.janik@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 564 913
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Ing. Jana Komrsková

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: jana.komrskova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro životní prostředí
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Petr Kopecký

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: https://petr-kopecky.cz/
Kontaktní email: petr.kopecky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: SPD, Trikolora a NK
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Finanční výbor
 • Komise bytové politiky
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
 • Redakční rada

 

Mohlo by vás také zajímat