Protidrogová koordinace

Kontakt:

Agendu protidrogové problematiky (usn. vlády ČR č. 446/1993, ke koncepci a programu protidrogové politiky) vyřizuje v podmínkách MČ Praha 10:
 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Skřivan Jakub V/303 267 093 623267 093 623 kurátor/ka pro dospělé

 

V rámci své pracovní činnosti:

  • Poskytuje základní poradenství v oblasti protidrogové prevence.
  • Mapuje informace, které se týkají zneužívání návykových látek na území městské části Praha 10.
  • Spolupracuje s organizací, která na území městské části Praha 10 realizuje terénní program pro uživatele návykových látek (viz níže) a dalšími organizacemi, které se prevencí a léčbou závislostí zabývají.
  • Zpracovává podklady pro grantová řízení z oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.
  • Účastní se porad protidrogových koordinátorů, které jsou vedeny protidrogovým koordinátorem  MHMP a zajišťuje vzájemné předávání informací.
  • Podílí se na průběhu AntiFETfestu v městské části Praha 10.
  • Šetří informace, se kterými se na oddělení obracejí občané a které se týkají drogové problematiky.

 
Další informace k tomuto tématu naleznete na Sociálním a zdravotním portálu MČ Praha 10.

 

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat