Komise kulturní

 

Předseda Mgr. Šárka Gandalovičová (odborník z řad občanů)
Tajemník MgA. Patrícia Glinská, telefon 267 093 396, email patricia.glinska@praha10.cz
Působnost
 1. vyhodnocuje a podle potřeb aktualizuje strategický a koncepční dokument zpracující kulturní politiku městské části Praha 10;
 2. podílí se na koncepci péče o kulturní památky v součinnosti s Komisí památkovou;
 3. nominuje osobnosti a podílí se na posouzení vhodnosti udělení Čestného občanství Prahy 10 a Ceny Prahy 10 pro návrhy z oblasti kultury s Komisí místopisnou a pro udělování čestného občanství;
 4. podílí se na koncepci péče o umění ve veřejném prostoru a jeho rozvoje;
 5. podílí se na koncepci podpory aktivit ve veřejném prostoru;
 6. seznamuje se a bere na vědomí návrhy ročních rozpočtů v dané oblasti a podává návrhy pro rozpočet v oblasti kultury a volného času, projektů a veřejné podpory
  a vyhodnocuje plnění těchto rozpočtů;
 7. vydává stanoviska k materiálům v oblasti kultury předkládaným na jednání Rady, příp. prostřednictvím Rady na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10. Dle vyžádání Rady vydává stanoviska k materiálům v oblasti kultury předkládaným na jednání Rady;
 8. bere na vědomí roční plán akcí pro oblast kultury a volného času realizovaných odborem kultury a projektů a vyjadřuje se ke kulturním a společenským akcím (včetně tradičních) pořádaných městskou částí;
 9. podílí se na přípravě dotačních témat a programů v oblasti kultury a vyjadřuje se nebo bere na vědomí výsledky dotačních programů v oblasti kultury; 
 10. projednává náplň a fungování kulturních příspěvkových organizací MČ;
 11. spolupracuje s příslušnými orgány hl. m. Prahy a dalšími institucemi veřejné správy;
 12. na vyžádání Rady a Komise majetkové a nebytových prostor vydává stanoviska k uplatnění veřejného zájmu při pronajímání nebytových prostor k využití v oblasti kultury v objektech svěřených městské části a současně se vyjadřuje k souhlasu s výpovědí z nájmu nebytových prostor využívaných pro oblast kultury;
 13. projednává aktuální informace a podněty v oblasti kultury od občanů, organizací působících na území MČ Praha 10, včetně iniciativních návrhů členů KK;
 14. předkládá Radě podněty směřující k podpoře a rozvoji společenského a kulturního života MČ Praha 10;
 15. předkládá Radě návrhy na spolupráci s představiteli ostatních městských částí a řeší společná témata v oblasti kultury;
 16. předkládá Radě návrhy na spolupráci s partnerskými městy v oblasti kultury;
 17. u nemovitých kulturních památek a kulturních zařízení ve správě MČ Praha 10 může navrhovat jejich využití, rozvoj a údržbu, včetně návrhů realizace výběrového řízení a účasti ve výběrových nebo hodnotících komisích, zejména se jedná o Čapkovu vilu, Trmalovu vilu, Kolbenovu vilu, kino Vzlet, Strašnické divadlo, Kulturní dům barikádníků a Vršovické literární centrum Waldes.
Termíny jednání 07.12.2022
18.01.2023
01.02.2023
01.03.2023
05.04.2023
17.05.2023
07.06.2023
06.09.2023
04.10.2023
08.11.2023 
06.12.2023
Zápisy z jednání Zápis z jednání dne 07.12.2022 (PDF, 1,8 MB)
Zápis z jednání dne 18.01.2023 (PDF, 2,4 MB) 
Zápis z jednání dne 01.02.2023 (PDF, 6,9 MB) 
Zápis z jednání dne 01.03.2023 (PDF, 6 MB)
Zápis z jednání dne 05.04.2023 (PDF, 5 MB) 
Zápis z jednání dne 25.04.2023 (PDF, 2 MB)    
Zápis z jednání dne 17.05.2023 (PDF, 2 MB)
Zápis z jednání dne 07.06.2023 (PDF, 2 MB)
Zápis z jednání dne 06.12.2023 (PDF, 1,2 MB)    

​Členové komise - odborníci řad veřejnosti

Mgr. Šárka Gandalovičová, sarka.gandalovicova@praha10.cz

Ing. Marek Reimer, marek.reimer@praha10.cz

Mgr. Petr Scholz, petr.scholz@praha10.cz

Mgr. Petr Spisar, petr.spisar@praha10.cz

MgA. Olga Škochová Bláhová, olga.skochova@praha10.cz

 

 

Členové komise

MgA. David Kašpar

Funkce: místostarosta
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: david.kaspar@praha10.cz
Kontaktní telefon: 777 321 105
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise kulturní

Mgr. Ing. Martin Kopecký

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: martin.kopecky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Komise pro podporu podnikání
 • Komise kulturní

Mgr. Zuzana Lajksnerová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: zuzana.lajksnerova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise kulturní

Ing. Karel Oplt

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: karel.oplt@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: SPD, Trikolora a NK
Členství:
 • Komise kulturní
 • Komise grantová

 

Mohlo by vás také zajímat