Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 19. 1. 2022 do 7. 3. 2022)

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 268

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

na základě souhlasu Komise majetkové a nebytových prostor vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor a uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru s měsíční platbou nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytového prostoru a za podmínky složení kauce

 

 

Ulice

k. ú.

Č. NP

Podl.

Plocha

(m2)

Kolaudace

Kvalita

Jméno-Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

Min. nájem dle „zásad“

(Kč/m2/rok)

KMN dne Stanovisko

Počernická

524/64

102

1. NP

72,00

prodejna s nepotravi-nářským zbožím

a)

Food Direct,

s. r. o.

cukrárna

neurčitou

3.350,-

1.350,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

MILUNI, s. r. o.

obchodní prostory

3.033,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

*****

vzdělávací akademie pro profe-sionální kadeřníky

 

1.500,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako 2. náhradníkem

 

 

 

- 2 -

 

 

 

Ulice

k. ú.

Č. NP

Podl.

Plocha

(m2)

Kolaudace

Kvalita

Jméno-Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

Min. nájem dle „zásad“

(Kč/m2/ rok)

KMN dne Stanovisko

Rybalkova

163/17

500

1. NP

47,64

byt vyřazený z bytového fondu

a)

*****

kancelář pro poradenskou a konzultační činnost v oblasti inženýringu

neurčitou

1.800,-

1.350,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

Bělocerkevská

1046/9

500

1. PP

9,00

sklad

c)

*****

sklad

neurčitou

650,-

550,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

Přípotoční 869/19

501

1.NP

86,06

pivnice bez kuchyně

a)

AUSTIS-REAL,

s. r. o.

kanceláře správní společnosti

neurčitou

1.352,50

1.350,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

Elektrárenská

982/3

503

3. NP

13,10

byt vyřazený z bytového fondu

a)

*****

grafické studio - kancelář

neurčitou

1.383,-

1.350,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

Na Hroudě

1314/14

501

1. PP

48,10

sklad

c)

*****

sklad/

kancelář

neurčitou

869,-

550,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

Záběhlická

1892/83

506

1.NP

16,60

psí salon

a)

*****

kancelář – poradenská činnost

neurčitou

3.000,-

1 350,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

Smolenská

42/29

512

1. NP

2. NP

3. NP

15,63

11,93

2,69

ordinace, sklad, společná část domu, ostatní prostory

a), b), b)

*****

ordinace

neurčitou

2.000,-

1.500,-

1.500,-

1.350,-

1.150,-1.150,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

BEAUTY SMILE,

s. r. o.

ordinace, sklad, společná část domu, ostatní prostory

1.505,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

Smolenská

42/29

515

1. NP

2. NP

3. NP

20,05

11,93

1,32

ordinace, sklad, společná část domu, ostatní prostory

a), b), b)

*****

ordinace

neurčitou

2.000,-

1.500,-

1.500,-

1.350,-

1.150,-1.150,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako vítězem

BEAUTY SMILE,

s. r. o.

ordinace, sklad, společná část domu, ostatní prostory

1.505,-

30. 3. 2022

souhlasí

s žadatelem jako 1. náhradníkem

 

 

 

- 3 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o nájmu nebytového prostoru s vítězným uchazečem ve veřejné nabídce dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 10. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-139428/2022

 

Zpět na začátek usnesení