Energeticky úsporná opatření na objektu MŠ Mládežnická

Logo operačního programu

Číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/12.13762

Termín realizace projektu:

1. 7. 2014 – 31. 8. 2014

Poskytovatel dotace:

SFŽP, program OPŽP

Částka dotace pro Prahu 10:

2 505 132,- Kč

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Popis projektu:

Zateplení obvodového pláště zahrnuje zateplení všech fasád nadzemního podlaží, rekonstrukce okenních výplní, střešní rekonstrukce a provedení hydroizolační nové vrstvy.

Výstupy projektu:

Realizací projektu došlo ke snížení provozních nákladů na budově školky, tzn. snížení finanční náročnosti provozu budovy a ke snížení celkové energetické spotřeby budovy.