Odbor informatiky

Jméno a příjmení:Lukáš Karásek

Funkce:vedoucí odboru informatiky

Telefon:267 093 642

E-mail:lukas.karasek@praha10.cz

Budova, kancelář:C/406


Adresa oddělení:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Čvančarová Kateřina C/427 267 093 438267 093 438 asistent/ka a ekonom/ka
Herzog Thomas C/204 267 093 335267 093 335 referent/ka infrastruktury a podpory uživatelů
Hrejsemnou Vladimír C/310 267 093 715267 093 715 referent/ka - dohoda
Karásek Lukáš C/406 267 093 642267 093 642 vedoucí odboru informatiky
Klouda Lukáš C/310 267 093 696267 093 696 referent aplikací
Kotková Markéta C/310 267 093 606267 093 606 vedoucí oddělení správy aplikací
Kudrna Jan C/203 267 093 529267 093 529 vedoucí oddělení infrastruktury a podpory uživatelů
Máša Petr C/310 267 093 586267 093 586 referent/ka
Neuman Marek C/310 267 093 606267 093 606 referent správy aplikací
Šmehyl Filip C/202 267 093 618267 093 618 IT konzultant/ka
Urbánek Michal C/202 267 093 505267 093 505 referent/ka infrastruktury a podpory uživatelů
Vinš Ondřej C/205 267 093 528267 093 528 referent/ka infrastruktury a podpory uživatelů
 • zodpovídá za chod informačního systému úřadu
 • zabezpečuje pořizování ICT SW a techniky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
 • zajišťuje opravy ICT techniky
 • zabezpečuje přesuny ICT techniky
 • zajišťuje administraci, instalaci a upgrade aplikací
 • zajišťuje podporu uživatelů v oblasti ICT
 • realizuje správu uživatelských kont, zřizování nových uživatelů, přidělování přístupových práv
 • zajišťuje administrace firewallů, antiviru a zálohování, antivirovou a antispamovou ochranu
 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu v oblasti informačního systému
 • zabezpečuje správu sítě
 • zajišťuje správu tiskáren
 • zajišťuje nákup drobného materiálu spojeného s provozem ICT na úřadě
 • zajišťuje administraci serverů, koncových stanic a síťové infrastruktury
 • zajišťuje provoz a údržbu velkoplošných obrazovek
 • navrhuje koncepci rozvoje IS a počítačové sítě
 • podílí se na agendě zajišťování voleb do Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí, do Evropského parlamentu, prezidenta republiky včetně vedení seznamu voličů a identifikace území
 • zajišťuje správu komplexních, centrálních, agendových i dílčích IS a aplikací na úřadě
 • organizuje školení pracovníků v oblasti ICT
 • zajišťuje agendu základních registrů veřejné správy
 • povoluje přístup externím ICT firmám do IS
 • zabezpečuje kontinuální rozvoj IS dle schválené koncepce
 • spolupracuje s vedoucími odborů při řešení jejich požadavků v oblasti ICT
 • spolupracuje s ostatními MČ a MHMP v oblasti ICT
 • sleduje rozvoj ICT s důrazem na potřeby MČ
 • zabezpečuje certifikáty a elektronické podpisy pro potřeby úřadu
 • zajišťuje technickou podporu jednání rady, zastupitelstva a dalších interních akcí úřadu
 • zajišťuje nákup, údržbu a opravy mobilních telefonů, vedení evidence mobilních telefonů a mobilních připojení k internetu, vede měsíční vyúčtování, komunikuje s operátorem
 • zabezpečuje provoz telefonní ústředny po technické stránce
 • zabezpečuje činnosti Czech Pointu - výpisy z rejstříku trestů fyzických a právnických osob, výpisy z Katastru nemovitostí, výpisy snímku katastrální mapy, výpisy z bodového hodnocení osob, výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Insolvenčního rejstříku, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby, konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby, výpisy ze Základních registrů, založení datových schránek na žádost
 • zajištění informačních kanceláří – podávání ústních informací, vyhledávání informací na internetu, kopírování občanům, telefonické vyřizování informací, vyřizování live chatů, vyřizování e-mailových dotazů, připomínek, stížností