Komise výchovně vzdělávací

 

Předseda komise Mgr. Pavel Mareš (VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí)
Tajemník Mgr. Bc. Jana Vinterová, 267 093 487, jana.vinterova@praha10.cz
Působnost
 • působí v oblastech týkajících se školství, které souvisejí zejména s provozem a výchovně vzdělávacím procesem v základních školách, mateřských školách a školských zařízeních, jejichž je zřizovatelem;
 • komunikuje a rozvíjí spolupráci se všemi školami (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ) na území MČ Praha 10 (bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem) a s dalšími aktéry vzdělávání v MČ Praha 10;
 • připomínkuje koncepci, akční plán a rozvoj školství na území MČ Praha 10;
 • vyhodnocuje a zpracovává informace a podněty z oblasti školství a vzdělávání ze strany veřejnosti;
 • vyjadřuje se k podnětům z oblasti školství a vzdělávání, vzneseným ze strany ředitelů mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 10 a školských rad;
 • podílí se na mezioborové spolupráci v rámci rodinné politiky;
 • vyhodnocuje, případně zpracovává návrhy členů Komise výchovně vzdělávací a předkládá vlastní návrhy a doporučení Radě MČ Praha 10, jež se týkají školství a vzdělávání;
 • poskytuje stanoviska k materiálům z oblasti školství předkládaným prostřednictvím Rady MČ na jednání Zastupitelstva MČ;
 • na vyžádání Rady MČ poskytuje stanoviska k materiálům projednávaným Radou MČ, které se týkají školství a vzdělávání;
 • spolupracuje s ostatními komisemi Rady MČ Praha 10;
 • vyjadřuje se k návrhu rozpočtu kapitoly školství;
 • vyjadřuje se k plánu oprav a rekonstrukcí budov škol a školských zařízení, jež jsou zřizovány MČ Praha 10;
 • vyjadřuje se k nabídce volnočasových a nadstandardních aktivit a kroužků pro děti a žáky, kterou poskytují školy zřizované MČ Praha 10 a další subjekty;
 • vyjadřuje se k zajištění a financování výuky jazyků ve školách zřizovaných MČ Praha 10.
Termíny jednání

24.01.2022

14.03.2022

19.04.2022

23.05.2022

15.06.2022

19.09.2022

17.10.2022

14.11.2022

12.12.2022

Zápisy z jednání

Zápis z jednání dne 23.05.2022 (PDF, 730 kB)
Zápis z jednání dne 19.04.2022 (PDF, 670 kB)
Zápis z jednání dne 14.03.2022 (PDF, 690 kB)
Zápis z jednání dne 24.01.2022 (PDF, 660 kB)
Zápis z jednání dne 25.10.2021 (PDF, 810 kB)
Zápis z jednání dne 28.06.2021 (PDF, 730 kB)

​Členové komise - odborníci z řad veřejnosti

Mgr. Regina Dlouhá
Mgr. Naďa Jurečková

 

 

Členové komise

Mgr. Pavel Mareš

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise výchovně vzdělávací
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: pavel.mares@praha10.cz
Kontaktní telefon: 721 285 237
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Mgr. Denisa Řezníčková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně Komise pro dopravu a parkování
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: denisa.stonackova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise výchovně vzdělávací

Mgr. Ondřej Počarovský

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ondrej.pocarovsky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací

Ing. Pavel Hájek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: pavel.hajek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise územního rozvoje
 • Komise majetková a nebytových prostor

Mgr. Tereza Hauffenová,MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: tereza.hauffenova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

 

Mohlo by vás také zajímat