Veřejné zakázky 2009

V roce 2009 m.č. Praha 10 zadala celkem 6 veřejných zakázek nikoliv malého rozsahu. 

Základní informace o veřejných zakázkách 2009:

Způsob
zadání
Název VZ
Vítězný uchazeč
Nabídková cena bez DPH
Konečná cena bez DPH
Otevřené řízení
Rekonstrukce objektu Kodaňská 10/54 SEFIMOTA a.s.
54 526 906 Kč
58 077 990 Kč
Otevřené řízení
WiFi na Praze 10 NGi Service, s.r.o.
17 568 000 Kč
17 568 000 Kč
Otevřené řízení
Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice Hospimed, s.r.o.
10 495 000 Kč
10 585 055 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení
Rekonstrukce prostor Odboru živnostenského ÚMČ Praha 10 v rámci projektu OPPK „Úřad přátelský podnikatelům“ MAP, s.r.o.
6 598 132 Kč
7 266 384 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení
MČ Praha 10 – Rozšíření LDN Vršovice Skanska CZ, a.s.
14 962 858 Kč
16 035 638 Kč
Otevřené řízení + Jednací řízení bez uveřejnění
Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10 MUDr. Jiří Pekárek
2 700 000 Kč/rok
2 500 000 Kč

 

Podrobné informace o veřejných zakázkách 2009

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce objektu Kodaňská 10/54
Typ zadávacího řízení: Otevřené řízení
Datum vyhlášení 19.6.2009
Zadávací dokumentace (ZD) Oznámení v Informačním systému veřejných zakázek
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet žádostí o ZD 12
Počet přijatých nabídek 9
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 782 ze dne 21.10.2009
Vítězný uchazeč MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.
  (do 1.2.2010 SEFIMOTA a.s.)
Nabídková cena bez DPH 54 526 906 Kč
Smlouva Smlouva o dílo (pdf) ze dne 9.12.2009
Dodatky Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 15.2.2010
  Dodatek č. 2 (pdf) ze dne 28.4.2010
  Dodatek č. 3 (pdf) ze dne 1.7.2010
  Dodatek č. 4 (pdf) ze dne 19.8.2010
Konečná cena bez DPH 58 077 990 Kč

  

Název veřejné zakázky: WiFi na Praze 10
Typ zadávacího řízení: Otevřené řízení
Datum vyhlášení 22.5.2009
Zadávací dokumentace (ZD) Oznámení v Informačním systému veřejných zakázek
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet žádostí o ZD 12
Počet přijatých nabídek 4
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 623 ze dne 26.8.2009
Vítězný uchazeč NGi Service, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 17 568 000 Kč
Smlouva Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací dílo (pdf) ze dne 23.11.2009
Konečná cena bez DPH 17 568 000 Kč

  

Název veřejné zakázky: MČ Praha 10 – Rozšíření LDN Vršovice
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 28.8.2009
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 5
Počet přijatých nabídek 5
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 344 ze dne 6.5.2009
Vítězný uchazeč SKANSKA, a.s.
  (do 1.1.2010 SKANSKA CZ, a.s.)
Nabídková cena bez DPH 14 962 858 Kč
Smlouva Smlouva o dílo (pdf) ze dne 21.10.2009
Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 10.3.2010
Konečná cena bez DPH 16 035 638 Kč

   

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce prostor Odboru živnostenského ÚMČ Praha 10 v rámci projektu OPPK „Úřad přátelský podnikatelům“
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 31.3.2009
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 5
Počet přijatých nabídek 5
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 344 ze dne 6.5.2009
Vítězný uchazeč MAP, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 6 598 132 Kč
Smlouva Smlouva o dílo (pdf) ze dne 29.5.2009
Dodatky ke smlouvě Smlouva o dílo (pdf) ze dne 26.8.2009  + Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 21.8.2009
  Dodatek č. 2 (pdf) ze dne 27.10.2009
Konečná cena bez DPH 7 266 384 Kč

  

Název veřejné zakázky: Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice
Typ zadávacího řízení: Otevřené řízení
Datum vyhlášení 7.5.2009
Zadávací dokumentace (ZD) Oznámení v Informačním systému veřejných zakázek
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet žádostí o ZD 13
Počet přijatých nabídek 1
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 552 ze dne 1.7.2009
Vítězný uchazeč Hospimed, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 10 495 000 Kč
Smlouva Smlouva o dílo (pdf) ze dne 18.8.2009
Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 4.11.2009
  Dodatek č. 2 (pdf) ze dne 7.4.2010
Konečná cena bez DPH 10 585 055 Kč

   

Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10
Typ zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Datum vyhlášení 13.2.2009
Zadávací dokumentace (ZD) Text výzvy k jednání (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 1
Počet přijatých nabídek 1
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 187 ze dne 11.3.2009
Vítězný uchazeč MUDr. Jiří Pekárek
Nabídková cena bez DPH 27 000 000 Kč (cena za 10 let plnění)
Smlouva Smlouva o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost(pdf) ze dne 14.4.2009
Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 29.3.2010
Konečná cena bez DPH 2 500 000 Kč ročně

Poznámka: Jednací řízení navazovalo na otevřené řízení na tuto veřejnou zakázku, ve kterém žádný uchazeč nepodal nabídku. M.č. Praha 10 následně využila možnost dle § 23 odst. 1) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a veřejnou zakázku zadala přímo jedinému uchazeči, který o zakázku projevil zájem, formou jednacího řízení bez uveřejnění.