Výbor sociální a zdravotní

 

PŘEDSEDA Mikuláš Pobuda (ODS)
TAJEMNÍK

Pavel Petřík 

Telefon: 267 093 229, Email: pavel.petrik@praha10.cz

PŮSOBNOST

A) obecná část

 1. Výbor bude poskytovat stanoviska k veškerým materiálům v oblasti sociální a zdravotní předkládaným na jednání ZMČ
 2. Výbor bude vydávat stanoviska k návrhům ročních rozpočtů v oblasti sociální a zdravotní
 3. Na vyžádání RMČ bude Výbor poskytovat stanoviska k materiálům projednávaných RMČ z oblasti sociální a zdravotní
 4. Výbor předkládá vlastní návrhy a doporučení k aktivitám v sociální a zdravotní oblasti Radě městské části a Zastupitelstvu městské části
 5. Výbor se zabývá, vyhodnocuje a zpracovává podněty a informace v sociální a zdravotní oblasti, včetně podnětů veřejnosti
 6. Výbor zpracovává a vyhodnocuje návrhy členů Výboru

B) okruh témat

Výbor se zabývá všemi tématy, které souvisí s oblastí sociální a zdravotní. Řeší sociální problematiku seniorů, rodin s dětmi, osob se zdravotním postižením. Dále se zabývá hospicovou a paliativní péčí, prevencí a řešením bezdomovectví, prevencí sociálně patologických jevů a problematikou adiktologie (zejm. prevencí zneužívání návykových látek a závislostí u dětí a mladistvých). Výbor se podílí na řešení koncepce dostupného bydlení. Zabývá se problematikou provozování pohotovostí (LPS a dětská zubní pohotovost). Spolupracuje na vzniku denního stacionáře pro seniory a nízkoprahového centra pro děti a mládež. Výbor spolupracuje v rámci procesu reformy psychiatrické péče s MHMP a dalšímu subjekty, kterých se toto týká. Podílí se na mezioborové spolupráci v rodinné politice, jejímž cílem je vytvořit co nejlepší prostředí pro rodinu na Praze 10. Výbor bude zprostředkovávat spolupráci a komunikaci při rekonstrukci polikliniky Malešice.       

C) průběžná činnost

K naplnění témat budou probíhat pravidelné schůzky s vedením sociálního odboru, pracovníci OSO se budou podle problematiky účastnit jednání VSZ. Budou probíhat pravidelné informativní schůzky s vedením jednotlivých příspěvkových organizací MČ (LDN, CSOP) a výjezdní zasedání výboru. Výbor se bude zabývat tématy a vyžadovat podklady k jakékoliv činnosti v oblasti sociální a zdravotní, která spadá do kompetence MČ Praha 10. Výbor sociální a zdravotní bude spolupracovat dle potřeb s neziskovými organizacemi, působícími v oblasti sociální a zdravotní a dle potřeby a vhodnosti s ostatními komisemi RMČ Praha 10 a výbory ZMČ Praha 10.

TERMÍNY JEDNÁNÍ

První jednání: 9.1.2019 od 17:00 hod. v Radničním salónku. 

25.2.2019 - 16:00 – 19:00, Malá zasedací místnost – 411a)
(V případě, že nebude ukončeno zasedání ZMČ, jednání VSZ začne po ukončení zasedání ZMČ) 

27.3.2019 - 17:00 – 19:00, Malá zasedací místnost – 411b) 

24.4.2019 - 17:00 – 19:00, Radniční salónek 

29.5.2019 - 17:00 – 19:00, Radniční salónek 

26.6.2019 - 17:00 – 19:00, Malá zasedadcí místnost – 411b) 

17.9.2019 - 17:00 – 19:00, Radniční salónek

27.11.2019 - 17:00 – 19:00, Malá zasedací místnost – 411b) 

17.12.2019 - 17:00 – 19:00, Radniční salónek

8.1.2020 - 17:00 - 19:00 Radniční salónek 

29.1.2020 - 17:00 - 19:00 Radniční salónek 

19.2.2020 -  17:00 - 19:00 Radniční salónek 

27.5.2020 - 17:00 - 19:00 Radniční salónek 

24.6.2020 - 17:00 - 19:00 Malá zasedací místnost A411a) 

15. 9. 2020 - 17:00 - 19:00 Radniční salónek 

7.10.2020 - 17:00 - 19:00 Radniční salónek  

4.11.2020 - 17:00 - 19:00 on-line https://ks.praha10.cz/VSZ 

25.11.2020 - 17:00 - 19:00 on-line https://meet.jit.si/VSZ

16.12.2020 - 17:00 - 19:00 on-line https://meet.jit.si/VSZ

3. 2. 2021 - od 17:00  on-line https://meet.jit.si/VSZ

24. 2. 2021 - od 17:00 hod. https://meet.jit.si/VSZ

15.4.2021 - od 17:00 hod. Radniční salónek 

19. 5. 2021 - od 17:00 hod. Radniční salónek

22. 9. 2021 - od 17:00 hod. Radniční salónek Pozvánka na jednání (PDF, 620 kB) 

24. 11. 2021 - od 17:00 hod. https://meet.jit.si/VSZ Pozvánka na jednání (PDF, 3 MB)           

2.2.2022 - od 17:00 https://meet.jit.si/VSZ  Pozvánka na jednání 

 

 

Březnové jednání VSZ přeloženo na  

30. 3. 2022 - od 17:00 hod. Radniční salónek Pozvánka na jednání 

20. 4. 2022 - od 17:00 hod. Radniční salónek Pozvánka na jednání 

25. 5. 2022 - od 17:00 hod. https://meet.jit.si/VSZ  Pozvánka na jednání  

22. 6. 2022 - od 17:00 hod. Radniční salónek Jednání zrušeno!

21. 9. 2022 - od 17:00 hod. Radniční salónek

 

 

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání dne 24.4.2019

Zápis z jednání dne 29.5.2019

Zápis z jednání dne 26.6.2019

Zápis z jednání dne 17.9.2019

Zápis z jednání 27.11.2019

Zápis z jednání dne 17.12.2019

Zápis z jednání 8.1.2020

Zápis z jednání 29.1.2020

Zápis z jednání 19.2.2020

Zápis z jednání 27.5.2020

Zápis z jednání 24.6.2020

Zápis z jednání 15.9.2020

Zápis z jednání 7.10.2020

Zápis z jednání 4.11.2020

Zápis z jednání 25.11.2020

Zápis z jednání 16.12.2020

Zápis z jednání 3.2.2021

Zápis z jednání 24.2.2021

Zápis z jednání 15.4.2021

Zápis z jednání 19.5.2021

Zápis z jednání 22.9.2021

Zápis z jednání 24.11.2021

Zápis z jednání 2.2.2022

Zápis z jednání 30.3.2022

Zápis z jednání 20.4.2022 

Zápis z jednání 25.5.2022

 

 

Členové výboru

Mikuláš Pobuda

Funkce: předseda Výboru sociálního a zdravotního, předseda Komise pro humanitární pomoc Ukrajině
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: mikulas.pobuda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Mgr. Pavel Mareš

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise výchovně vzdělávací
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: pavel.mares@praha10.cz
Kontaktní telefon: 721 285 237
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: zuzana.freitas@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro kulturu sport a volnočasové aktivity
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise bytové politiky

Mgr. Ondřej Počarovský

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ondrej.pocarovsky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací

PaedDr. Martin Sekal

Funkce: místostarosta
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: martin.sekal@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 325
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise bytové politiky

Mgr. Veronika Žolčáková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně Komise bytové politiky
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: veronika.zolcakova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise bytové politiky
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

Mgr. Tereza Hauffenová,MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: tereza.hauffenova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

 

Mohlo by vás také zajímat