Výbor sociální a zdravotní

 

PŘEDSEDA Mgr. Veronika Žolčáková (VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL)
TAJEMNÍK

Bc. Pavel Petřík 

Telefon: 267 093 229, Email: pavel.petrik@praha10.cz

PŮSOBNOST

A) obecná část

 1. Výbor bude poskytovat stanoviska k veškerým materiálům v oblasti sociální a zdravotní předkládaným na jednání ZMČ
 2. Výbor bude vydávat stanoviska k návrhům ročních rozpočtů v oblasti sociální a zdravotní
 3. Na vyžádání RMČ bude Výbor poskytovat stanoviska k materiálům projednávaným RMČ z oblasti sociální a zdravotní
 4. Výbor předkládá vlastní návrhy a doporučení k aktivitám v sociální a zdravotní oblasti Radě městské části a Zastupitelstvu městské části
 5. Výbor se zabývá, vyhodnocuje a zpracovává podněty a informace v sociální a zdravotní oblasti, včetně podnětů veřejnosti
 6. Výbor zpracovává a vyhodnocuje návrhy členů Výboru

 

B) okruh témat

Výbor se zabývá tématy, která souvisí s oblastí sociální a zdravotní a tématy s nimi úzce souvisejícími, např. řeší sociální problematiku seniorů, rodin s dětmi, osob se zdravotním postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se závislostním chováním.  Podílí se na mezioborové spolupráci v rodinné politice, jejímž cílem je vytvořit co nejlepší prostředí pro rodinu na Praze 10.

  

C) průběžná činnost

K naplnění témat budou probíhat pravidelné schůzky s vedením sociálního odboru, pracovníci OSO se budou podle problematiky účastnit jednání Výborů. Budou probíhat pravidelné informativní schůzky s vedením jednotlivých příspěvkových organizací MČ (LDN, CSOP) a výjezdní zasedání výboru. Výbor se bude zabývat tématy a vyžadovat podklady k jakékoliv činnosti v oblasti sociální a zdravotní, která spadá do kompetence MČ Praha 10. Výbor bude spolupracovat dle potřeb s neziskovými organizacemi, působícími v oblasti sociální a zdravotní a dle potřeby a vhodnosti s ostatními komisemi RMČ Praha 10 a výbory ZMČ Praha 10.

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ

07.12.2022 od 17:00     (odkaz obsahuje pozvánku na jednání) 

18.1.2023 od 17:00       (odkaz obsahuje pozvánku na jednání)

22.2.2023 od 17:00       (odkaz obsahuje pozvánku na jednání)

22.3.2023 od 17:00       (odkaz obsahuje pozvánku na jednání)

19.4.2023 od 17:00       (odkaz obsahuje pozvánku na jednání)

24.5.2023 od 17:00       Jednání z provozních důvodů zrušeno!

31.5.2023 od 17:00       (odkaz obsahuje pozvánku na jednání)

21.6.2023 od 17:00       Jednání přesunuto na konec srpna - termín bude zveřejněn. 

30.8.2023 od 17:00       (odkaz obsahuje pozvánku na jednání)

20.9.2023 od 17:00       (odkaz obsahuje pozvánku na jednání)

18.10.2023 od 17:00

22.11.2023 od 17:00

13.12.2023 od 17:00
ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

7.12.2022

18.1.2023

22.2.2023

22.3.2023

19.4.2023

31.5.2023

30.8.2023

20.9.2023

 

 

Členové výboru:

 

Kateřina Plchová (jako zástupce občanů), katerina.plchova@praha10.cz

Mgr. Josef Nerušil

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: josef.nerusil@praha10.cz
Kontaktní telefon: 730 587 277
Zastupitelský klub: SPD, Trikolora a NK
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise výchovně vzdělávací

Mgr. Veronika Žolčáková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně výboru sociálního a zdravotního
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: veronika.zolcakova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 831 116
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Výbor pro energetický management
 • Komise bytové politiky
 • Redakční rada

David Krůta

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise výchovně vzdělávací
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: david.kruta@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Finanční výbor
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro podporu podnikání
 • Komise grantová
 • Komise protidrogová
 • Redakční rada

Mgr. Ondřej Počarovský

Funkce: uvolněný člen rady, předseda komise grantové
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ondrej.pocarovsky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise grantová
 • Komise protidrogová

Mgr. Michal Kočí

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.koci@praha10.cz
Kontaktní telefon: 735 045 046
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise protidrogová

Mgr. Tereza Hauffenová, MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: tereza.hauffenova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

 

Mohlo by vás také zajímat