Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o průběhu plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2021

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 253

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o průběhu plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         funkce úřadu; kontrola

Provede:         -

Na vědomí:     TAJ; STA

Garant:            Mgr. Kosmel, ved. OKK

Číslo tisku:      P10-135988/2022

 

Zpět na začátek usnesení