Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020

I. Název programu:

Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020 (dále též dotační program)

II. Vyhlašovatel dotačního programu, poskytovatel dotace

  1. Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je městská část Praha 10 (dále jen MČ Praha 10) se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941, zastoupená starostkou.
  2. Dotační program byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 1018 ze dne 3. 12. 2019
  3. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení, zejména z důvodu legislativních změn.
  4. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

III. Vyhlášení dotačního programu

  1. Dotační program je vyhlášen zveřejněním na úřední desce MČ Praha 10 a na internetových stránkách MČ Praha 10.

IV. Účel dotačního programu

  1. Účelem dotačního programu je
  1. finanční podpora rodin, které pečují o dítě z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, spočívající ve finanční kompenzaci části nákladů, vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou;
  2. podpora integrace dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením do běžného života.

Ke stažení:

Kompletní text dotačního programu (PDF, 900kB)
Formulář – žádost o dotaci (PDF, 600kB)
Formulář – čestné prohlášení (PDF, 600kB)
Formulář – veřejnoprávní smlouva (PDF, 700kB)

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10