Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36.

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 233

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

a)    s návrhem na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)    s návrhem na prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kupujícím dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice/k. ú.

Č. p.

Č. o.

Č. bytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Velikost bytu

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Rok narození/ IČO

1

Na Louži - Vršovice, Praha

1027

12

*****

1+0

26,0

2 753 000

3 850 000

*****

*****

2

Turkmenská - Vršovice, Praha

1419

4

*****

3+1

75,1

6 343 000

7 153 000

*****

*****

 

 

- 2 -

 

 

3

Moskevská - Vršovice, Praha

667

68

*****

1+1

44,5

4 138 000

5 880 000

*****

*****

4

Ke Strašnické - Strašnice, Praha

1797

4

*****

2+1

53,8

5 368 000

5 368 000

*****

*****

 

c)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-115191/2022

 

Zpět na začátek usnesení