Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 258

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. jmenuje

pí Bc. Marii Pavlíkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace

 

s účinností od 1. 7. 2022

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    podepsat jmenovací listinu pro ředitelku dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 29. 4. 2022

 

  1. iniciovat změnu v zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u Mateřské školy, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace, týkající se změny ředitelky školy

 

Termín: 1. 8. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         personální záležitosti; školství

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-136534/2022

 

Zpět na začátek usnesení