Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření
  

Aktuální dopravní opatření

Výpis dopravních opatření

Mrštíkova, Saratovská, V Olšinách
Trvání: 29.06.2022 - 01.07.2024
Investor: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Hradešínská 17
Trvání: 29.08.2022 - 24.02.2023
Investor: ÚMČ Praha 10 – odbor majetkoprávní, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zhotovitel: SIOS s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

Na Spojce x Oblouková (podél rohového domu čp. 643)
Trvání: 01.04.2022 - 30.09.2023
Investor: Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Zhotovitel: Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

Ruská (naproti č.or. 94, 96)
Trvání: 01.02.2023 - 30.04.2023
Investor: Společenství vlastníků jednotek Ruská 94, Praha 10, Vršovice, Ruská 94, 100 00 Praha 10
Zhotovitel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10

NN2146 (bezejmenná spojka mezi Moskevskou a Krymskou), Krymská
Trvání: 12.12.2022 - 31.12.2024
Investor: KRR Architektura s.r.o., Kobrova 3331/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., 602 00 Brno

Krátká (CETIN)
Trvání: 23.03.2023 - 06.05.2023
Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Zhotovitel: BOHEMIATEL, s.r.o., Libušská 27/210, 142 00 Praha 4

Rybalkova, Na Královce (roh ulic)
Trvání: 14.02.2023 - 31.12.2023
Investor: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel:

Krátká (PPSD)
Trvání: 15.03.2023 - 19.04.2023
Investor: Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4

Vyžlovská, Jevanská, Křenická (PPSD)
Trvání: 13.03.2023 - 28.04.2022
Investor: : Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4

Karpatská
Trvání: 17.03.2023 - 18.03.2023
Investor: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zhotovitel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Karpatská
Trvání: 17.03.2023 - 18.03.2023
Investor: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Zhotovitel: Ironex MB s.r.o., Milady Horákové 75/105, 160 00 Praha 6

Pod Altánem x Molitorovská
Trvání: 04.04.2023 - 18.04.2023
Investor: Ing. V. Bartoš, Gutova 2134/26, 100 00 Praha 10
Zhotovitel: Jiří Myšák, K Starému lomu 1028/15, 107 00 Praha 10

U Vodárny (Dykova - Hradešínská)
Trvání: 27.03.2023 - 17.04.2023
Investor: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Mládežnická, Škábova, Jiříčkové
Trvání: 16.03.2023 - 26.03.2023
Investor: T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Zhotovitel: PROMSAT CZ, s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4

Jiříčkové, Škábova
Trvání: 24.03.2023 - 01.04.2023
Investor: T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Zhotovitel: PROMSAT CZ, s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4

Počernická x Dřevčická
Trvání: 10.10.2022 - 30.04.2023
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5

Věšínova, Nad Primaskou, Starostrašnická (bezbariérové přechody)
Trvání: 03.04.2023 - 16.06.2023
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4, IČ 471 14 444

 

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická