Uzavřená partnerství s realizátory projektů v rámci strukturálních fondů EU

 • Projekt Integrace o.p.s.
  Název projektu: Cesta i integraci – začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu v městském prostředí Prahy 10. Informace o projektu najdete na: http://www.projektintegrace.cz
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Název projektu: Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha. Informace o projektu naleznete na: http://ccvz.vscht.cz/
 • Centrum inovací a rozvoje
  Název projektu: E-learningový vzdělávací modul o životním prostředí pro veřejnou
  správu. Informace o projektu najdete na: http://www.cir.cz/
 • Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 10
  Název projektu: Školní speciální pedagog jako mediátor péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami – pilotní studie ověřující dopady v plošném zavedení přímé speciálně pedagogické podpory v základních školách. Informace o projektu najdete na: http://www.ppp10.eu/