Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba mlatové cesty na Skalce, k. ú. Strašnice 3220/1, 3220/11, 3220/32, 3220/48, Praha 10“

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 259

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

na základě doporučení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 30. 3. 2022 „Výstavba mlatové cesty na Skalce, k. ú. Strašnice 3220/1, 3220/11, 3220/32, 3220/48, Praha 10“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele BULDIX, s. r. o., se sídlem K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3, IČO 242 04 811, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat Rozhodnutí o výběru dodavatele BULDIX, s. r. o., se sídlem K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3, IČO 242 04 811, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 29. 4. 2022

 

2. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽP

2.1.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba mlatové cesty na Skalce, k. ú. Strašnice 3220/1, 3220/11, 3220/32, 3220/48, Praha 10“ s dodavatelem BULDIX, s. r. o., se sídlem K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3, IČO 242 04 811, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 29. 4. 2022

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo; životní prostředí

Provede:         Ing. Urbánek, ved. OMP; Bc. Pecánek, ved. OŽP

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽP

Číslo tisku:      P10-136539/2022

 

Zpět na začátek usnesení