Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1003      nové hledání >>>
Strana 10 z 21První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
25.2.2019 9 7 4 Zpráva o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21, včetně návrhu Plánu zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019 schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 4 4 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 7. schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 3 3 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 2 2 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
25.2.2019 1 1 4 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 9 8 3 Návrh na prodloužení termínu informování ZMČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 8 7 3 Návrh na vyhovění žádosti Policie ČR o zproštění mlčenlivosti advokáta schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 7 6 3 Návrh na peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 10, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, komisí Rady městské části Praha 10 a zvláštních orgánů městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 6 5 3 Informace o porovnání nákladů na odměny členů rady MČ Praha 10 a předsedů výborů ZMČ Praha 10 v roce 2018 a 2019 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 5 0 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče stazen Zastupitelstvo
28.1.2019 4 4 3 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 3 3 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 26. schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 2 2 3 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 schvalen Zastupitelstvo
28.1.2019 1 1 3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 19 22 2 Informace o porovnání nákladů na odměny členů Rady MČ Praha 10 a předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 v roce 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 18 21 2 Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městské části Praha 10 na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a informace o způsobu, jakým došlo k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 17 20 2 Návrh na změnu politického garanta a koordinátora programu Zdravá Praha 10 a MA21 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 16 19 2 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za rok 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 15 18 2 Návrh na schválení přijetí finančního daru pro ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren19/1381 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 14 17 2 Návrh na poskytnutí dotace Městské knihovně Praha na financování provozu nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 13 16 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 3. čtvrtletí 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 12 15 2 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2018 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 11 14 2 Informace o vrácení dotace Smart Cities schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 10 13 2 Návrh na projednání finančního příspěvku na opravu průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská pro Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 Vršovice schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 9 12 2 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1269/6 o výměře 1 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (schodiště do bytového domu č. p. 1788 v k. ú. Strašnice) Bytovému družstvu BEDEKA, IČO 251 07 593 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 8 11 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 906/01, v domě V Olšinách 906/12, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 7 10 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 5 8 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 25. schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 6 9 2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 6. schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 4 7 2 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2018 v odvětví 0021 - Životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 3 6 2 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 3 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 5 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 4 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 2 2 2 Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
10.12.2018 1 1 2 Návrh na uložení úkolu Návrhovému výboru ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.11.2018 6 0 1 Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10) k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 4 0 1 Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 5 0 1 Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10 a dalších členů Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 7 0 1 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 8 0 1 Stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 9 0 1 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 10 0 1 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (KoV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 11 0 1 Zřízení dalších výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedů a tajemníků k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 12 0 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 13 0 1 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc ode dne 1. 1. 2019 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 14 0 1 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 15 0 1 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 2 0 1 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV), stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka k projednani Zastupitelstvo
21.11.2018 3 0 1 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu místostarostů a uvolněných členů Rady městské části Praha 10 k projednani Zastupitelstvo
Strana 10 z 21První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30