Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/8/2019
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

rozpočet na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 v gesci odboru školství dle přílohy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit zveřejnění rozpočtu na rok 2020 dle bodu I. tohoto usnesení na internetových stránkách MČ Praha 10       

Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:      P10-127340/2019

Zpět na začátek usnesení