Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 105 v k. ú. Malešice družstvu Bytové družstvo KA 8l0l2, IČO 256 74 650

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/10/2020
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1.  prodej pozemků parc. č. 806/169, parc. č. 806/170, parc. č. 806/171 a pozemku  parc. č. 806/168 odděleného GP č. 1219-70/2008 dle vymezeného celku č. 105 v k. ú. Malešice družstvu Bytové družstvo KA 8l0l2, IČO 256 74 650 dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu ve výši 1 417 390 Kč
  2.  uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 806/169, parc. č. 806/170, parc. č. 806/171 a pozemku parc. č. 806/168  odděleného GP č. 1219-70/2008 dle   vymezeného celku č. 105 v k. ú. Malešice družstvu Bytové družstvo KA 81012, IČO 256 74 650 dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu ve výši 1 417 390 Kč

 

II. ukládá

 1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem KA 81012 IČO 256 74 650, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2020

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-010320/2020

Zpět na začátek usnesení