Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/3/2020
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. Změnu rozpočtu na rok 2020 od 25. 5. 2020 dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu;   
  2. Změnu rozpočtu příjmů MČ Praha 10 od 25. 5. 2020 v celkové výši 792 204 tis. Kč;
  3. Změnu rozpočtu výdajů MČ Praha 10 od 25. 5. 2020 v celkové výši 1 250 099 tis. Kč, z toho – závazné ukazatele pro jednotlivá ORJ/odvětví dle upravené přílohy č. 3 – tabulkové části;
  4. Změnu výše financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z minulých let roku 2020 v celkové výši – 457 895 tis. Kč;
  5. Změnu střednědobého výhledu rozpočtu 2021 – 2025 od 25. 5. 2020 dle upravené přílohy č. 5 předloženého materiálu;
  6. Změnu limitu prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2020 v objemu 200 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 25 730 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2020 je 430;
  7. Změnu odvodu z fondu investic pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 ve výši 10 000 tis. Kč;
  8. Odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci ZŠ Eden ve výši 500 tis. Kč;
  9. Změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2020 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu;

 

 

- 2 -

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit změnu rozpočtu, plánu zdaňované činnosti, střednědobého výhledu rozpočtu, změnu limitu prostředků na platy zaměstnanců ÚMČ a změny odvodu z fondu investic dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., členka RMČ

Číslo tisku:      P10-045687/2020

P10-052829/2020

Zpět na začátek usnesení