Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10

Datum přijetí: 25.11.2019
Číslo usnesení: 12/1/2019
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., členka RMČ

Číslo tisku:     P10-119745/2019

Zpět na začátek usnesení