Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Pravidel 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/16/2019
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

Pravidla 5. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ

1.1. předložit ZMČ informaci o realizaci 5. ročníku projektu Moje stopa

 

                                                                                              Termín: 31. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-132234/2019

Zpět na začátek usnesení