Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/5/2019
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10 Vršovice, PSČ 101 38, IČO 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9712, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

  1. ukládá

1. Ing. Komrskové, 1. místostarostce

  1. podepsat rozhodnutí jediného akcionáře, v působnosti valné hromady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., o změně stanov schválené dle bodu I. tohoto usnesení, a to formou notářského zápisu

                                                                                              Termín: 31. 1. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10-133099/2019

Zpět na začátek usnesení