Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 v roce 2019

Datum přijetí: 2.3.2020
Číslo usnesení: 15/9/2020
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) informaci o činnosti Finančního výboru (FiV) dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) informaci o činnosti Kontrolního výboru (KoV) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) informaci o činnosti Výboru zdravotního a sociálního (VSZ) dle upravené přílohy č. 3 předloženého materiálu

d) informaci o činnosti Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu (VŽPI) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e) informaci o činnosti Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

f) informaci o činnosti Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                      

II. ukládá

1.  Ing. Bulíčkovi, předsedovi FiV

Mgr. Ing. Kopeckému, předsedovi KoV

p. Pobudovi, předsedovi VSZ

Ing. Maršálkovi, předsedovi VŽPI

Mgr. Vlčkovi, předsedovi VSVA

Ing. Mikolášovi, předsedovi VSIVZ

  1. předložit ZMČ informaci o činnosti výboru za rok 2020

 

Termín: 28. 2. 2021

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatelé: Ing. Bulíček, předseda FiV

Mgr. Ing. Kopecký, předseda KoV

M. Pobuda, předseda VSZ

Ing. Maršálek, předseda VŽPI

Mgr. Vlček, předseda VSVA

Ing. Mikoláš, předseda VSIVZ

Číslo tisku:      P10-014991/2020

P10-022938/2020

Zpět na začátek usnesení