Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc, ode dne 1. 2. 2020

Datum přijetí: 27.1.2020
Číslo usnesení: 14/6/2020
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

  1. svým členům za výkon funkce

 

  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci starosta ve výši 40 382,- Kč  

 

  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena rady ve výši 12 114,- Kč

 

  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, zvláštního orgánu ve výši 6 058,-Kč

 

  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu ve výši 5 048,- Kč

 

  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10¨ve funkci člena zastupitelstva ve výši 3 028,- Kč

 

 

- 2 -

 

 

  1. v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 10 odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu, přičemž do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce

 

vše s účinností od 1. 2. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA pověřená výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

Číslo tisku:     P10- 000305/2020

Zpět na začátek usnesení