Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 1334/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/11/2020
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

záměr na prodej pozemku parc. č. 1334/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2  v k. ú. Vršovice dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zveřejnit záměr na prodej pozemku parc. č. 1334/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k. ú. Vršovice, na úřední desce ÚMČ Praha 10

 

Termín: 26. 5. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-013549/2020

 P10-047207/2020

Zpět na začátek usnesení