Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové organizaci

Datum přijetí: 25.11.2019
Číslo usnesení: 12/7/2019
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančního daru z rozpočtu městské části Praha 10 ve výši 300 000 Kč Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové organizaci, IČO 000 64 173, se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, a to na základě žádosti, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
  2. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru dle bodu I. a), která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. R. Chmelové, starostce
    1. podepsat darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 15. 12. 2019

  1. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 na rok 2019 v souladu s uzavřenou darovací smlouvou o poskytnutí finančního daru dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-123864/2019

Zpět na začátek usnesení