Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/12, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 25.11.2019
Číslo usnesení: 12/3/2019
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  neschvaluje

využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzických osob, na pozemku parc. č. 2239/12, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 16. 9. 2019, a tedy koupi budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzických osob, na pozemku parc. č. 2239/12, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10, za kupní cenu 300 000 Kč

 

II.   ukládá

  1. Ing. Benešovi, místostarostovi
    1.  

                                                                                             

Termín: 10. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. JanaK o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-106455/2019

Zpět na začátek usnesení