Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1042      nové hledání >>>
Strana 14 z 21První   Předchozí   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
11.9.2017 16 17 17 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 244 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Svojetická ul. č. 7 a 9, IČ: 264 51 620 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 15 0 17 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/15, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
11.9.2017 14 16 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 13 15 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 12 14 17 Návrh na vynětí domu Moskevská 374/27 v k. ú. Vršovice ze záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 11 13 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 19. schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 10 12 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 18. schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 8 10 17 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 7 9 17 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018 MČ Praha  10 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 6 8 17 Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 5 7 17 Informace o aktuálním vývoji situace ve věci hazardu na území městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 21 6 17 Informace o výsledku kvalifikovaného posouzení možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 4 5 17 Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice (US BSBS) schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 22 4 17 Informace o realizaci programu škol v přírodě na Horském hotelu na Černé hoře schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 3 3 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 2 2 17 Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 1 1 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 29 0 16 Informace o realizaci restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
12.6.2017 9 10 16 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 8 9 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 17. schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 7 8 16 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/2/2017 ze dne 20. 3. 2017 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 16. schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 6.2 7 16 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/39/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1293, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 19, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 6.1 6 16 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/16/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1193, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 20, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1191, 1192, 1193 a 1194, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 16, 18, 20 a 22, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 5 5 16 Návrh na doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 4 4 16 Návrh na změnu zmocnění RMČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 33 37 16 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 za rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 32 36 16 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 31 35 16 Zpráva o současném stavu ICT na ÚMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 30 34 16 Návrh na projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 – Majetková, a. s., za rok 2016 a informace o veřejných slyšeních k Horskému hotelu v základních školách na Praze 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 3 3 16 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 28 32 16 Informace o průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“, „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ a „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 27 31 16 Informace o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 – Fórum Zdravé Prahy 10 a výsledky hlasování ke stanovení 10P v roce 2017 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 26 30 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 6. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 25 21 16 Návrh na schválení Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 24 29 16 Návrh k realizaci procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 22 20 16 Návrh na schválení čistopisu Generelu veřejných prostranství Prahy 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 23 28 16 Informace o postupu v realizaci návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 21.3 0 16 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Záběhlice a pozemku parc. č. 4078/2 v k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 21.1 26 16 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 20 25 16 Návrh k vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 2 2 16 Návrh k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 18 24 16 Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 18 23 16 Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy pro rok 2017 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3010) schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 17 22 16 Návrh na projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytových sociálních služeb schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 16 19 16 Návrh na komplexní řešení správy AVČ Gutova na období po 30. 6. 2017 vč. návrhu na vyřízení žádosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68, IČ: 272 05 703, o navýšení odměny za provozování AVČ Gutova schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 15 18 16 Návrh na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3021) schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 14 17 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej staveb občanské vybavenosti bez č. p. / č. e., zapsaných na LV 1825 pro k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 na pozemcích parc. č. 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23, vše k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 13.2 16 16 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/14/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 13.1 15 16 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/13/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice a vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 12.2 14 16 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/3, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 14 z 21První   Předchozí   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30