Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o činnosti společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., a PRAHA 10 - Rekreace, a. s.

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/4/2019
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o činnosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 38, IČO 272 05 703, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o činnosti společnosti PRAHA 10 - Rekreace, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 38, IČO 282 13 963, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10-132712/2019

Zpět na začátek usnesení