Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. 100, budově bez č. p., č. e., nezapsané v katastru nemovitostí a garáže, budově bez č. p., č. e., nezapsané v katastru nemovitostí, obě stojící na pozemku parc. č. 3099/1, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 2.3.2020
Číslo usnesení: 15/3/2020
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uplatnění předkupního práva k nouzové stavbě č. 100, budově bez čísla popisného nebo evidenčního, nezapsané v katastru nemovitostí a ke garáži, budově bez čísla popisného nebo evidenčního, rovněž nezapsané v katastru nemovitostí, ve vlastnictví fyzické osoby, obě stojící na pozemku parc. č. 3099/1, k. ú. Michle, (garáž na části označené 91/A), ve správě městské části Praha 10, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 9. 12. 2019, a to:

  • koupi nouzové stavby č. 100, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, nezapsané v katastru nemovitostí a garáže, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, rovněž nezapsané v katastru nemovitostí, ve vlastnictví fyzické osoby, obě stojící na pozemku parc. č. 3099/1, k. ú. Michle, (garáž na části označené 91/A), ve správě městské části Praha 10, od paní Marie Fišerové, bytem Žitomírská 24/743, 101 00, Praha 10 – Vršovice, za kupní cenu 95 000 Kč, dle přílohy č. 1, č. 5 a č. 9 předloženého materiálu

nebo

  • v případě neúspěšného uplatnění předchozího postupu soudní vymáhání předkupního práva k předmětné nemovitosti vůči shora jmenovanému případně i vůči dalším osobám a nabytí předmětné nemovitosti na základě soudního rozsudku

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Benešovi, místostarostovi

  1.  

 

Termín: 6. 3. 2020

 

1.2. zajistituzavření kupní smlouvy dle bodu I.tohoto usnesení

 

Termín: 15. 4. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  

 

 

 

 

 

Ing. JanaK o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-011906/2020

Zpět na začátek usnesení