Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29.

Datum přijetí: 25.11.2019
Číslo usnesení: 12/6/2019
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 29., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 29., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození/ IČO

1

Ke Strašnické

1796

6

1796/15

1+0

1 300 000

1 950 000

*******

*******

2

Nad Úžlabinou

446

22

446/43

3+1

3 958 000

4 525 000

KFORY SERVICES, s.r.o.

082 15 057

3

Ruská

1234

162

1234/44

1+1

4 078 000

4 078 000

*******

*******

4

Na Hroudě

1862

65

1862/04

2+1

3 470 000

4 300 000

Výběr reality, s.r.o.

256 76 377

 

 

- 2 -

 

5

Jakutská

1200

11

1200/07

2+1

4 360 000

4 380 000

AAA Realitní fond, a.s.

274 13 934

6

Taškentská

1413

8

1413/28

2+1

3 495 000

3 820 000

METROFIN INVESTMENT, s.r.o.

014 64 248

7

V Olšinách

906

12

906/04

2+1

3 333 000

3 515 000

Výběr reality, s.r.o.

256 76 377

8

Kazašská

1425

8

1425/13

3+1

4 727 000

5 275 000

METROFIN INVESTMENT, s.r.o.

014 64 248

9

Žitomírská

781

48

781/04

1+1

2 855 000

3 210 000

KFORY SERVICES, s.r.o.

082 15 057

10

U Hranic

1484

11

1484/01

1+0

1 687 000

2 002 000

*******

*******

11

Nad Primaskou

444

49

444/01

2+1

4 664 000

4 664 000

AAA Realitní fond, a.s.

274 13 934

12

Průběžná

1823

57

1823/04

3+1

4 935 000

4 935 000

Výběr reality, s.r.o.

256 76 377

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-101127/2019

Zpět na začátek usnesení