Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích

Datum přijetí: 2.3.2020
Číslo usnesení: 15/1/2020
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. řídit se Metodikou spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích při rozhodování týkajících se územního rozvoje městské části Praha 10

 

Termín: průběžně

Kontrolní termín: 26. 2. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:    P10-017580/2020

 

Zpět na začátek usnesení