Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej 5 m2 nezastavěného pozemku odděleného geometrickým plánem č. 3766-45/2019 z pozemku parc. č. 464/8 označeného písmenem „a“ v k. ú. Záběhlice společnosti ARKADE Bau, s. r. o., IČO 283 68 568

Datum přijetí: 27.1.2020
Číslo usnesení: 14/4/2020
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. prodej 5 m2 nezastavěného pozemku odděleného geometrickým plánem
    č. 3766-45/2019  z pozemku parc. č. 464/8 označeného písmenem „a“ v k. ú. Záběhlice společnosti ARKADE Bau, s. r. o., IČO 283 68 568 za celkovou kupní cenu ve výši 181 500 Kč (včetně DPH)
  2. uzavření kupní smlouvy na prodej 5 m2 nezastavěného pozemku odděleného geometrickým plánem č. 3766-45/2019  z pozemku parc. č. 464/8 označeného písmenem „a“ v k. ú. Záběhlice společnosti ARKADE Bau, s. r. o., IČO 283 68 568 za celkovou kupní cenu ve výši 181 500 Kč (včetně DPH)

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-083558/2019

P10-005810/2020

Zpět na začátek usnesení