Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3018/8, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/11/2019
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzických osob, na pozemku parc. č. 3018/8, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 14. 10. 2019, a tedy koupi budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzických osob, na pozemku parc. č. 3018/8, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, za kupní cenu 258 000 Kč

 

II. ukládá

  1. Ing. Benešovi, místostarostovi
    1.  

Termín: 10. 1. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. JanaK o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-122896/2019

Zpět na začátek usnesení