Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 2.3.2020
Číslo usnesení: 15/2/2020
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 9. 12. 2019, a tedy koupi budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 2199/118, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10, za kupní cenu 470 000 Kč

 

II.   ukládá

  1. Ing. Benešovi, místostarostovi
    1.  

 

Termín: 31. 3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  

- 2 -

 

 

 

 

 

Ing. JanaK o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-011816/2020

Zpět na začátek usnesení