Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice 2019 (US BSBS 2019)

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/3/2019
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu a podobu návrhu US BSBS 2019 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II. revokuje

usnesení ZMČ Praha 10 č. 17/5/2017 ze dne 11. 9. 2017 ve smyslu přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zohledňovat US BSBS 2019 ve svých rozhodnutích týkajících se připomínkování Metropolitního plánu v procesu projednávání, ve smyslu §50 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), a při rozhodováních týkajících se územního rozvoje městské části Praha 10

 

                                                                                              Termín: průběžně

                                                                                              Kontrolní termín: 31. 12. 2021

               

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:   Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:     P10-130151/2019

 

Zpět na začátek usnesení