Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zvýšení rozpočtu v odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2020, finančním příspěvkem společnosti Skanska Reality, a. s.

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/4/2020
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

zvýšení rozpočtu v odvětví 0083 – Správa majetku pro rok 2020, finančním příspěvkem společnosti Skanska Reality, a. s., dle následující tabulky:

 

a)  zvýšení příjmu:

zvýšení finančních prostředků na paragrafu Mateřské školy, položky Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené, UZ 701

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3111

3129

000000701

0000000000000

     + 2 400

 

b)  zvýšení výdaje:

Zvýšení finančních prostředků na paragrafu Mateřské školy, položce Budovy, haly a stavby, UZ 7012, ORG: NOVÝ – „Rekonstrukce MŠ Jasmínova 2904/35“

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3111

6121

000007012

NOVÝ

     + 2 400

 

 

 

- 2 -

II. ukládá

        1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit zvýšení rozpočtu v odvětví 0083 – Správa majetku pro rok 2020, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 5. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-033947/2020

Zpět na začátek usnesení