Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 862      nové hledání >>>
Strana 12 z 18První   Předchozí   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
1.12.2016 18 22 13 Návrh k postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2016, včetně informace o stavu realizací návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 17 21 13 Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 2094/2, v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 16 20 13 Návrh na schválení Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 - 2020 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 15 19 13 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvěo poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 14 18 13 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2016 v Programu – oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného – prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 13 17 13 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutova ze dne 30. 3. 2012 se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 12 16 13 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1492/9 a parc. č. 1492/11 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 11 15 13 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 2849/7 - zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v k. ú. Strašnice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 10.3 14 13 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1877/9 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 10.2 13 13 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 10.1 12 13 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 233 v k. ú. Strašnice družstvu „BD Nučická 9 a 11, družstvo“ IČ: 264 49 978 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 9 11 13 Návrh na koupi pozemků parc. č. 3925/19 a 3925/18, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 8 10 13 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 1. schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 7 9 13 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 6 8 13 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 15. schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 5.2 7 13 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 21/30/2010 ze dne 2. 9. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 464, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 39, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 5.1 6 13 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/3/2016 ze dne 8. 9. 2016 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 4 5 13 Návrh na změnu rozpočtu 2016 – Odvod z loterií (RO 3081) schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 3 4 13 Návrh Zásad pro hospodaření MČ Praha 10 v období rozpočtového provizoria na rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 2 3 13 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 1 1 13 Návrh na úpravu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy, a na odejmutí pozemku parc. č. 1121/1, k. ú. Vršovice, ze svěřené správy městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 15.1 15 12 Návrh na vymezení působnosti Výboru pro strategické investice ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 9 9 12 Návrh na změnu zmocnění RMČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 8 8 12 Návrh na úpravu rozpočtu 2016 (RO 3043) schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 7 7 12 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 6 6 12 Návrh na využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 218/50, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 5 5 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 14. schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 4 4 12 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/56/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 644, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 32, Praha 10, včetně pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 3 3 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 2 2 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 18 19 12 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 17 18 12 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2612/2, část 2612/3, 2616, část 2628/2, část 2628/11, část 2628/16, část 2628/17, část 2628/18, 2628/21, 2628/22, část 2628/25, 2694, 2695/3, 2695/4, 2695/5, část 2696/1, část 2696/2, část 3386/1, 3386/9, část 3391/2, část 3392/1, 3397/1, 3398/2, 3399/1, 3399/2, část 3399/3, část 3401/1, 3401/4, 3401/5, 3401/6 vše v k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 16 17 12 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 15.2 16 12 Návrh na vymezení působnosti Výboru pro kulturu a památky schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 14 14 12 Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ nebo VOŠ schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 13 13 12 Návrh na mezipoložkový přesun v odvětví 0051 - Sociální věci pro rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 12 12 12 Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK – Chodníkový program a Průběžná, rekonstrukce zastávky (RO 3050) schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 11 11 12 Návrh na zrušení zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 10 10 12 Návrh na svěření části pravomocí Zastupitelstva MČ Praha 10 dle ustanovení § 89 odst. 2 písm. m) zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, Radě MČ  Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 1 1 12 Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a Hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví Hlavního města Prahy schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 13 0 11 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1 stazen Zastupitelstvo
17.6.2016 14 16 11 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3302/2 v k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 12 15 11 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 11 14 11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 10 13 11 Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ P10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 9 12 11 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 8 11 11 Návrh na volbu tajemnice Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 7 10 11 Návrh na volbu tajemnice Výboru pro kulturu a památky (VKP) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 6 9 11 Návrh na volbu členů Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 5 8 11 Návrh na volbu členů Výboru pro kulturu a památky (VKP) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 12 z 18První   Předchozí   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10