Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 3432/33, parc. č. 3432/34 a parc. č. 3432/97 odděleného GP č. 4309-89/2018 z pozemku parc. č. 3432/35 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 229 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Jevanská, družstvo, IČO 624 09 662

Datum přijetí: 29.4.2019
Číslo usnesení: 6/4/2019
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

schvaluje

prodej pozemků parc. č. 3432/33, parc. č. 3432/34 a parc. č. 3432/97, odděleného GP č. 4309-89/2018 z pozemku parc. č. 3432/35 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 229 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Jevanská, družstvo, IČO 624 09 662 dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu ve výši 1 380 250 Kč

 

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3432/33, parc. č. 3432/34 a parc. č. 3432/97, odděleného GP č. 4309-89/2018 z pozemku parc. č. 3432/35 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 229 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Jevanská, družstvo, IČO 624 09 662 dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu ve výši 1 380 250 Kč

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Jevanská, družstvo, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-034005/2019

Zpět na začátek usnesení