Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k Zásadám pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10

Datum přijetí: 29.4.2019
Číslo usnesení: 6/7/2019
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP schválené usnesením ZMČ č. 16/5/2017 ze dne 12. 6. 2017

 

II.  schvaluje

Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. postupovat při pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 v souladu se Zásadami schválenými dle bodu II. tohoto usnesení

 

Kontrolní termín: 30. 9. 2019

 

schválit zásady pro nakládání s byty, které jsou součástí nemovitého majetku, svěřeného zřizovací listinou Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praze 10, p. o.

 

                                                                                              Termín: 31. 12. 2019

 

 

- 2 -

 

 

2. Ing. Slavíkovi, tajemníkovi

2.1. zajistit zpracování Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 dle bodu II. tohoto usnesení do Interního systému norem QMS ÚMČ Praha 10

 

Termín: 14. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-045180/2019

Zpět na začátek usnesení