Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 218/51, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 25.2.2019
Číslo usnesení: 4/5/2019
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 218/51, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 27. 12. 2018, a tedy koupi budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 218/51, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10, za kupní cenu 200 000 Kč

 

II.   ukládá

Ing. Benešovi, místostarostovi

Termín: 15. 3. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. JanaK o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-013222/2019

 

Zpět na začátek usnesení