Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení změn Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a změn Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 27.5.2019
Číslo usnesení: 7/7/2019
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. změny Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu;
  2. text Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;

vše s účinností ode dne následujícího po ukončení 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. podepsat Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 10 schválený dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 10. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Satke, předseda NaV

Číslo tisku:    P10-061455/2019

Zpět na začátek usnesení