Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení Statutu novin „Praha 10“, vč. dodatku č. 5 schváleného usnesením ZMČ č. 4/64/2007 ze dne 25. 9. 2007

Datum přijetí: 29.4.2019
Číslo usnesení: 6/1/2019
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

Statut novin „Praha 10“, včetně dodatku č. 5, schválený usnesením ZMČ č. 4/64/2007 ze dne 25. 9. 2007

 

II. pověřuje

Radu MČ Praha 10 k zajištění vydávání radničního periodika, včetně přijetí jeho nového statutu

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-034361/2019

Zpět na začátek usnesení